Forside

Forside

J
GENERALFORSAMLING den 4.4. 2024 kl. 19


Husk
Havnensdag den 26. maj 2024
Vi åbne sine porte til foreningeslivet på havnen
og byde velkommentil en dag fyldt med gratis glæder.

Så sæt kryds i kalenderen og  kom ned og mærk admosfæren, få en gratis sejltur m.m.


Roskilde havn fra Michael side  TV lorry 
Se her

Roskilde Havneforum er en bred vifte af foreninger og virksomheder med interesse for Roskilde havn. 
Vores havn har brug for dig,

Vi løfter bedst i et bredt samarbejde  - Jo flere vi er jo sjovere og mere givtigt bliver det for alle.


Der arbejdes grundlæggende for at skabe en havn, der er en aktiv del af byen.

Roskilde havn - Porten til den blå planet.


Roskilde Havneforums idégrundlag er at medvirke til at bygge videre på havneområdes egenart som et rum 
med højt til loftet, kultur, mennesker i 
området mellem by og fjord.


Roskilde Havneforum er en non profit, paraplyorganisation for foreninger, museer

og firmaer, der er hjemmehørende på havnen og/eller med en tilknytning til denne.


Roskilde Havneforum er båret af frivillige kræfter. Er din forening eller firma medlem, er du det også.

Vigtigt: Vil du forsat have, at Roskilde Havneforum skal arbejde for formålsparagrafferne, kan du give dit besyv med.

Roskilde havn har brug for dig.


Roskilde Havneforums aktivieter bliver støttet og bakket op af Roskilde kommune.


Har du lyst til at være med eller høre nærmere, så kontakt os.


Maj havneavisen
er nu tilgængelig!


Vi vil gerne udtrykke vores taknemmelighed
overfor Pia Kloster , som har kæmpet hårdt
for at få materialet på plads, selvom det kom
dumpende efter deadline. Resultatet er imidlertid
blevet rigtig godt. Vi opfordrer alle til at læse
om begivenhederne på havnen og høre
de gode historier om havnefolket.

En særlig tak til alle jer, der har bidraget!

Vi vil gerne minde alle om,
hvor vigtigt det er for redaktionen,
at materialet til avisen indsendes i god tid.
Dette sikrer, at vi kan opretholde kvaliteten og
rettidigheden af vores udgivelser.